Thưởng danh hiệu doanh nhân SUCCESSMORE


Successmore Being Company Limited
xin trân trọng tất cả các doanh nhân ở cấp lãnh đạo, những người đã nỗ lực phát triển bản thân trên các ý tưởng và kỹ năng của họ. Bên cạnh việc tự mình hành động để có được kết quả thực tế, họ cũng chia sẻ kinh nghiệm tốt của mình bằng cách truyền đạt kiến ​​thức và hỗ trợ người khác xây dựng mạng lưới kinh doanh của thành công để đạt được thành công theo đúng hướng dẫn. Do đó, danh tiếng của các doanh nhân thành công đã được chấp nhận rộng rãi ở cấp quốc gia và quốc tế. Đây được coi là vinh dự đáng ngưỡng mộ khi tạo ra giá trị to lớn cho xã hội để truyền cảm hứng và hỗ trợ tất cả các hành động có lợi cho bản thân, gia đình và những người khác trong xã hội. Theo đó, công ty chúng tôi chỉ định phần thưởng danh dự cho các doanh nhân của chúng tôi với các chi tiết sau:

 

BRONZE

Bất kỳ doanh nhân nào của thành công với 10.000 PV của nhóm lợi nhuận và 15.000 PV của nhóm quyền lực mỗi tháng lần đầu tiên có ít nhất 1 thành viên tích cực của mỗi cây con, công ty sẽ cung cấp một huy hiệu danh dự và đăng tên của bạn trên trang web của chúng tôi trong 2 tháng sau khi trình độ chuyên môn như vậy được chứng nhận.

SILVER

Bất kỳ doanh nhân nào của thành công với 20.000 PV của nhóm lợi nhuận và 30.000 PV của nhóm quyền lực mỗi tháng lần đầu tiên có ít nhất 2 thành viên tích cực của mỗi cây con, công ty sẽ cung cấp một huy hiệu danh dự và đăng tên của bạn trên trang web của chúng tôi trong 2 tháng sau khi trình độ chuyên môn như vậy được chứng nhận.

GOLD

Bất kỳ doanh nhân nào của Successmore với 30.000 PV của nhóm lợi nhuận và 45.000 PV của nhóm quyền lực mỗi tháng lần đầu tiên có ít nhất 3 thành viên tích cực của mỗi cây con, công ty sẽ cung cấp một huy hiệu danh dự và đăng tên của bạn trên trang web của chúng tôi trong 2 tháng sau khi trình độ chuyên môn như vậy được chứng nhận.

PLATINUM

Bất kỳ doanh nhân nào của thành công với 60.000 PV của nhóm lợi nhuận và 90.000 PV của nhóm quyền lực mỗi tháng lần đầu tiên với cây phụ hoạt động giữ vị trí Đồng ít nhất 1 thành viên tích cực của mỗi cây phụ, công ty sẽ cung cấp một danh dự huy hiệu và đăng tên của bạn trên Tạp chí Thành công và trang web của chúng tôi trong 2 tháng sau khi chứng nhận đó được chứng nhận.

PEARL

Bất kỳ doanh nhân nào của Successmore với 100.000 PV của nhóm lợi nhuận và 150.000 PV của nhóm quyền lực mỗi tháng lần đầu tiên với cây phụ hoạt động giữ vị trí Đồng ít nhất 1 thành viên tích cực của mỗi cây phụ, công ty sẽ cung cấp một danh dự huy hiệu và đăng tên của bạn trên Tạp chí Thành công và trang web của chúng tôi trong 2 tháng sau khi chứng nhận đó được chứng nhận.

RUBY

Nhận một huy hiệu danh dự và giấy chứng nhận của Ruby Businessman of Successmore.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Ruby Businessman trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Ruby Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Ruby Businessman trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Nhận tiền bồi thường để trở thành giảng viên được mời trong cuộc họp của công ty sau khi nhận được lời mời chính thức từ công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

SAPPHIRE

Nhận một huy hiệu danh dự và giấy chứng nhận của Doanh nhân thành công Sapphire.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Sapphire Businessman trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Sapphire Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Doanh nhân Sapphire trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Nhận tiền bồi thường để trở thành giảng viên được mời trong cuộc họp của công ty sau khi nhận được lời mời chính thức từ công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

EMERALD

Nhận một huy hiệu danh dự và giấy chứng nhận của Emerald Businessman of Successmore.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Emerald Businessman trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Emerald Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Emerald Businessman trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Nhận tiền bồi thường để trở thành giảng viên được mời trong cuộc họp của công ty sau khi nhận được lời mời chính thức từ công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

DIAMOND

Nhận một huy hiệu và tấm danh dự cho Doanh nhân Kim cương từ Thành công trong Đảng danh dự dành cho Doanh nhân Kim cương của chúng tôi.

Đạt đến một bước tiến lớn của cuộc sống để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Diamond Businessman trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Diamond Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Diamond Businessman trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Được công bố trong Đảng danh dự dành cho doanh nhân kim cương.

Được mời tham gia Diễn đàn thành viên Diamond do công ty tổ chức ở nước ngoài.

Nhận tiền bồi thường để trở thành giảng viên được mời trong cuộc họp của công ty sau khi nhận được lời mời chính thức từ công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

Nhận phần thưởng tiền mặt một lần với số tiền 150.000 baht (chỉ một trăm năm mươi nghìn baht) sau khi giữ vị trí Kim cương trong 2 tháng liên tiếp.

BLUE DIAMOND

Nhận huy hiệu và tấm danh dự cho Doanh nhân Kim cương xanh từ Thành công trong Đảng danh dự dành cho Doanh nhân Kim cương xanh của chúng tôi.

Đạt đến một bước tiến lớn của cuộc sống để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Doanh nhân Blue Diamond trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Blue Diamond Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Blue Diamond Businessman trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Được công bố trong Đảng danh dự dành cho doanh nhân Blue Diamond.

Được mời tham gia Diễn đàn thành viên Blue Diamond do công ty tổ chức ở nước ngoài.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

Nhận phần thưởng tiền mặt một lần với số tiền 300.000 baht (chỉ ba trăm nghìn baht) sau khi giữ vị trí Kim cương xanh trong 2 tháng liên tiếp.

BLACK DIAMOND

Nhận huy hiệu và tấm danh dự cho Doanh nhân Kim cương Đen từ Thành công trong Đảng danh dự dành cho Doanh nhân Kim cương Đen của chúng tôi.

Đạt đến một bước tiến lớn của cuộc sống để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Doanh nhân Kim cương Đen trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Black Diamond Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Doanh nhân Kim cương Đen trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Được công bố trong Đảng danh dự dành cho doanh nhân kim cương đen.

Được mời tham gia Diễn đàn thành viên Kim cương đen do công ty tổ chức ở nước ngoài.

Nhận một chuyến bay hạng thương gia (nếu có) để đi du lịch để tham gia các hội thảo được mời bởi công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

Nhận phần thưởng tiền mặt một lần với số tiền 600.000 baht (chỉ sáu trăm nghìn baht) sau khi giữ vị trí Kim cương đen trong 2 tháng liên tiếp.

CROWN DIAMOND

Nhận một huy hiệu và tấm danh dự cho Doanh nhân Crown Diamond từ Thành công trong Đảng danh dự của chúng tôi cho Doanh nhân Crown Diamond.

Đạt đến một bước tiến lớn của cuộc sống để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Crown Diamond Businessman trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Crown Diamond Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Crown Diamond Businessman trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Được công bố trong Đảng danh dự dành cho doanh nhân Crown Diamond.

Được mời tham gia Diễn đàn thành viên Crown Diamond do công ty tổ chức ở nước ngoài.

Nhận một chuyến bay hạng nhất với phòng bộ (nếu có) để đi du lịch để tham gia các hội thảo được mời bởi công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

Nhận phần thưởng tiền mặt một lần với số tiền 1.200.000 baht (chỉ một triệu hai trăm nghìn baht) sau khi giữ vị trí Crown Diamond trong 2 tháng liên tiếp.

IMPERIAL DIAMOND

Nhận một huy hiệu và tấm danh dự cho Doanh nhân Kim cương Hoàng gia từ Thành công trong Đảng danh dự của chúng tôi cho Doanh nhân Kim cương Hoàng gia.

Đạt đến một bước tiến lớn của cuộc sống để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Doanh nhân Kim cương Hoàng gia trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Imperial Diamond Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Doanh nhân Kim cương Hoàng gia trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Được công bố trong Đảng danh dự dành cho doanh nhân kim cương hoàng gia.

Được mời tham gia Diễn đàn thành viên Imperial Diamond do công ty tổ chức ở nước ngoài.

Nhận một chuyến bay hạng nhất với phòng bộ (nếu có) để đi du lịch để tham gia các hội thảo được mời bởi công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

Nhận phần thưởng tiền mặt một lần với số tiền 2.400.000 baht (chỉ hai triệu bốn trăm nghìn baht) sau khi giữ vị trí Kim cương Hoàng gia trong 2 tháng liên tiếp.

PRESIDENTIAL DIAMOND

Nhận một huy hiệu và tấm danh dự cho Doanh nhân Kim cương của Tổng thống từ Thành công trong Đảng danh dự dành cho Doanh nhân Kim cương của Tổng thống.

Đạt đến một bước tiến lớn của cuộc sống để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Doanh nhân Kim cương Tổng thống trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Doanh nhân Kim cương Tổng thống trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Doanh nhân Kim cương Tổng thống trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Được công bố trong Đảng danh dự dành cho doanh nhân kim cương tổng thống.

Được mời tham gia Diễn đàn thành viên Kim cương của Tổng thống do công ty tổ chức ở nước ngoài.

Nhận một chuyến bay hạng nhất với phòng bộ (nếu có) để đi du lịch để tham gia các hội thảo được mời bởi công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

Nhận phần thưởng tiền mặt một lần với số tiền 5.000.000 baht (chỉ năm triệu baht) sau khi giữ vị trí Kim cương Tổng thống trong 2 tháng liên tiếp.

ROYAL DIAMOND

Nhận một huy hiệu và tấm danh dự cho Doanh nhân Kim cương Hoàng gia từ Thành công trong Đảng danh dự của chúng tôi cho Doanh nhân Kim cương Hoàng gia.

Đạt đến một bước tiến lớn của cuộc sống để làm cho cuộc sống của bạn tuyệt vời

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Doanh nhân Hoàng gia Kim cương trên Tạp chí Thành công của chúng tôi.

Đăng tên, hình ảnh và câu chuyện của Royal Diamond Businessman trên trang web của chúng tôi.

Ghi lại tên và hình ảnh của Royal Diamond Businessman trên bảng danh dự tại trụ sở của công ty.

Được công bố trong Đảng danh dự dành cho doanh nhân kim cương hoàng gia.

Được mời tham gia Diễn đàn thành viên Royal Diamond do công ty tổ chức ở nước ngoài.

Nhận một chuyến bay hạng nhất với phòng bộ (nếu có) để đi du lịch để tham gia các hội thảo được mời bởi công ty.

Được mời tham gia Diễn đàn lãnh đạo đẳng cấp thế giới.

Nhận phần thưởng tiền mặt một lần với số tiền 5.000.000 baht (chỉ năm triệu baht) sau khi giữ vị trí Kim cương Hoàng gia trong 2 tháng liên tiếp.